De hittegolf van 2018 was mensenwerk

Weet je nog hoe warm 2018 was? Nu blijkt dat 2018 niet alleen heel erg warm was, maar dat er op zoveel plekken tegelijkertijd hitterecords werden verbroken, dat de kans dat dit toeval was slechts 1% is. Het is 99% waarschijnlijk dat de invloed van de mens op het klimaat voor deze hittegolf heeft gezorgd.

Nieuw onderzoek laat zien dat 22% van alle gebieden in het noorden tegelijkertijd last hadden van de hittegolf van 2018. Dat is nog nooit voorgekomen voor 2010. Sinds 2010, is het ook nog een keer gebeurd in 2012. Maar nog nooit zolang en over zo’n groot oppervlakte van de aarde tegelijkertijd.

De kans dat zoiets ook gebeurd zou zijn als de mens nooit had bestaan, is extreem klein, namelijk slechts 1%. Kortom, het is zeer waarschijnlijk dat de mens hier een grote rol in speelt. En daarmee is én klimaatverandering én de rol van de mens daarin zeer waarschijnlijk gemaakt. Kortom, alle redenen om je er goed op voor te bereiden met het NLP & Klimaatverandering boek. Of de gratis Survival Gids!

Miljoenen zalmen dood door algenplaag

In Noorwegen en Schotland zijn miljoenen zalmen gestorven in viskwekerijen. Een onverwachte algenplaag maakte het onmogelijk voor de dieren om te ademen. De enige reden dat een dergelijke algenplaag in Schotland en Noorwegen kon gebeuren, is dat het zeewater aan het opwarmen is. De schade bedraagt meer dan 200 miljoen euro. De kans is groot dat de prijs van zalm omhoog gaat.

Klimaatsceptici en klimaatcynici klagen erover dat er zoveel geld moet worden besteed aan het bestrijden van klimaatverandering. Ondanks al hun drogredenen is de kern van hun aversie tegen het bestrijden van klimaatverandering dat het geld kost. Maar ook dat is een drogreden want klimaatverandering kost veel en veel meer geld. Dat zien we nu in de geruïneerde Schotse zalmkwekerijen en de schade in Noorwegen. Maar mocht je, net als ik, zelf zalm eten, dan betaal je dus nu al voor de schade ten gevolge van klimaatverandering.

Aangezien de extreme schade ten gevolge van klimaatverandering nog decennia op zich laat wachten, is het echt veel en veel slimmer om nu flink te investeren in het bestrijden van klimaatverandering zodat we later minder schade hebben.

Ozonlaag opnieuw bedreigt

Een van de succesverhalen voor het bestrijden van milieuverontreiniging is het herstel van de ozonlaag. Nu wordt de ozonlaag opnieuw bedreigt, waarschijnlijk door bedrijven in China.

Dit is een goed voorbeeld van hoe Management Cybernetics helpt bij het bestrijden van klimaatverandering. Zonder een wereldbestuur, is het te gemakkelijk dat een land toch het bestrijden van klimaatverandering onmogelijk maakt. Nu is een wereldbestuur onbegonnen werk, maar het laat wel zien dat het verstandig is om in de richting te werken van meer en meer internationale samenwerking.

Dat is precies het punt dat ik maak in “NLP & Klimaatverandering”: het is onzinnig om wel klimaatverandering te willen bestrijden, maar niet voor meer overdracht van soevereiniteit naar internationale structuren te zijn.

Geen winst voor bestrijders klimaatverandering in Australië

Australië

Australië is een van de landen waar het nu al goed te merken is dat het klimaat veranderd. Het koraalrif sterft, er is extreme droogte, rivieren vallen droog en het tropische gedeelte van Australië komt steeds verder naar het zuiden.

Toch heeft de conservatieve meerderheid bij de verkiezingen haar meerderheid behouden, met een campagne gericht tegen het bestrijden van klimaatverandering en voor het openhouden van koolmijnen.

Er blijft in Australië dus een meerderheid die liever korte termijn voordeeltjes heeft en dan maar een grote crash over enkele decennia, dan nu verstandig handelen en nu relatief kleine pijn lijden om later geen grote crash te hebben. In “NLP & Klimaatverandering” wordt aan de hand van het ABC-model uit de toegepaste gedragsanalyse precies uitgelegd waarom mensen zo handelen.

Australië is een goed voorbeeld waarom de combinatie van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) en het bestrijden van klimaatverandering zo belangrijk is. Als je niet in staat bent om andere mensen te overtuigen echt iets te gaan doen aan het bestrijden van klimaatverandering, is er een behoorlijke kans dat in een democratie de meerderheid ervoor gaat kiezen om uiteindelijk zichzelf te vernietigen zolang er maar op korte termijn geen pijn wordt geleden.

Met NLP leer je niet alleen hoe je met taal andere mensen positief beïnvloedt, maar leer je ook hoe je ernstige maatregelen kan nemen zonder dat het als pijn voelt. Met het onderstaande formulier vraag je onze gratis NLP survivalgids op waarin de NLP basistechnieken staan om je goed te voelen als er pijnlijke maatregelen moeten worden genomen. Ons inziens is dat elementaire leerstof die op elke basisschool en middelbare school dient te worden geleerd, maar zolang dat niet gebeurt, is het aan ons om mensen te helpen zich goed te voelen!

Universiteit van Cambridge richt wetenschappelijk instituut op om het klimaat te repareren

Omdat de wetenschappers van de Universiteit van Cambridge het zeer onwaarschijnlijk achten dat de aarde zelf de schade van klimaatverandering kan repareren, hebben zij besloten om een speciaal wetenschappelijk centrum te openen dat als missie heeft om het klimaat te repareren.

Zij richten zich op drie toepassingsgebieden

  • Het opnieuw laten bevriezen van de polen door de wolken boven het poolgebied kunstmatig te versterken door met klimaatvriendelijke boten rond te varen. Deze boten spuiten dan hele kleine waterdeeltjes in de lucht die wolken vormen.
  • CO2 uit de lucht halen met chemische processen zoals beschreven in het boek “NLP & Klimaatverandering: overleef de komende wereldramp”.
  • Het groener maken van de oceanen door er metaalachtige deeltjes in te gooien die de groei van plankton stimuleren.

VN baas: om een catastrofe te vermijden moeten we het onmogelijke doen.

Op bezoek in Japan stelt VN secretaris-generaal Guterres dat als we klimaatverandering niet onder controle krijgen, dat de mensheid een catastrofe staat te wachten. Om dat te voorkomen mogen er vanaf 2020 geen kolencentrales meer bijkomen en moet vanaf 2050 er geen enkele broeikasgas meer bijkomen dan dat de aarde weer uit de atmosfeer haalt.

Dat Guterres deze twee eisen al als onmogelijk beschouwd is verontrustend, want er zit nu al te veel broeikasgassen in de lucht. De komende dertig jaar komt daar nog veel te veel bij. Als je vanaf 2050 de hoeveelheid gelijk wil houden, dan is dat misschien een onmogelijke opgave, maar ook te weinig. Want feitelijk moeten de broeikasgassen juist uit de lucht worden gehaald. In “NLP & Klimaatverandering: overleef de komende wereldramp” is de stelling ook dat het erg moeilijk wordt om klimaatverandering te voorkomen en dat het dus slim is om NLP te leren om goed om te kunnen gaan met hele moeilijke omstandigheden.