Trump wil Groenland kopen

Niemand weet zeker of het een grap is vermomd als een aankoop of een aankoop vermomd als een grap. Maar kennelijk is de Amerikaanse regering oprecht aan het onderzoeken of ze Groenland kunnen kopen.

Volgens mij zit er ook meer achter. De meeste mensen realiseren zich het niet maar het officiële standpunt van de regering Trump is dat het klimaat rampzalig opwarmt naar minstens drie graden in het jaar 2100. Alleen stellen ze – ten onrechte – dat het de aarde reddeloos verloren en dat het geen zin heeft om tegenmaatregelen te nemen.

Gegeven dat dat het standpunt is, is het ook een logische stap om Groenland te willen kopen. Zoals ik in NLP & Klimaatverandering beschrijf zal in de tweede helft van deze eeuw China naar Rusland willen verhuizen en Amerika naar Canada. De kans dat dat zonder oorlog gaat, is extreem klein. Tenzij je natuurlijk, zoals Donald Trump, ondertussen Groenland hebt gekocht. Dan kan je alle inwoners van de VS naar Groenland verhuizen, zonder oorlog!

Nu weet ik natuurlijk niet of dit de echte reden is achter Trump’s idee om Groenland te kopen. Maar het is een interessante gedachte. Het zou heel ironisch zijn als Trump in het jaar 2100 wordt verkozen tot beste Amerikaanse president ooit omdat hij zo slim was alvast een uitwijkhaven te kopen voor wanneer de VS onleefbaar wordt vanwege de aanstaande klimaatramp.

Smelten zeeijs Noordpool vervroegt klimaatramp met 25 jaar

Alle witte oppervlakten op de aarde weerspiegelen zonlicht en zorgen daarvoor dat de aarde minder hard opwarmt dan anders. Een van de grootste witte oppervlakten is de Noordpool. Zodra die helemaal gesmolten is, mist de aarde een van haar grootste spiegels.

Wetenschappers hebben nu uitgerekend hoeveel extra warmte dat oplevert. Die warmte is het equivalent van 1 triljard ton CO2. In de afgelopen 150 jaar heeft de mensheid 2.4 triljard ton CO2 extra de lucht in geholpen. Je kan je dus wel voorstellen hoe groot de impact van het verlies van het zeeijs van de Noordpool is. Bovendien zijn er veel meer witte oppervlakten die krimpen: de Zuidpool en Groenland om maar twee voorbeelden te noemen.

Je kan de extra opwarming van het verlies van het poolijs ook uitdrukken in hoeveel eerder een bepaalde verhoging van de gemiddelde temperatuur is bereikt. Stel dat je op basis van de oude gegevens dacht dat de aarde in het jaar 2100 twee graden warmer zou zijn geworden, dan wordt dat nu dus 2075. Met dien verstande dat de versnelling pas in gaat als al het zeeijs op de Noordpool is verdwenen. Dat is nu nog niet het geval, hoewel het onderstaande beeld wel laat zien hoe sterk de krimp is:

Arctic winter sea ice extent, with multi-year ice in bright white, in 1980 (left) and 2012. Image: NASA Sci. Vis. Studio

In mijn boek “NLP en Klimaatverandering” heb ik het wel over dit soort feedback loops, waarbij het verder opwarmen van de aarde het verder opwarmen van de aarde versnelt en stimuleert. Alleen wordt deze negatieve feedback loop er niet in beschreven.

Poolgebied staat in brand

Hoewel ik meestal niet wordt verrast, is dit toch een zeer onaangename verrassing. Het is op het ogenblik zo warm in het poolgebied, dat er grote delen letterlijk in brand staan. Waar je normaal gesproken alleen maar ijs en sneeuw verwacht, gaan nu miljoenen hectaren op in brand.

Omdat dit zulke afgelegen gebieden zijn, is er geen hulp. Noch is het überhaupt bekend dat deze gebieden in brand staan, ware het niet dat expert aan de hand van satellietbeelden kunnen zien waar de brand is.

Omdat de veengrond die nu brandt veel CO2 loslaat, zijn dit typisch de soort negatieve feedback loops die ik in “NLP & Klimaatverandering” noem. Hoe warmer het wordt, hoe groter de kans op brand in het poolgebied. En hoe meer brand in het poolgebied, hoe groter de kans dat de aarde verder opwarmt.

We hebben al vele van dit soort negatieve feedback loops bedacht, maar de planeet zit veel complexer in elkaar dan we zelf denken. Dus krijgen naast de bekende negatieve feedback loops ook nog eens te maken met een heel pakket onbekende negatieve feedback loops.

Ooit heeft iemand de Gaia theorie bedacht. De Gaia theorie is dat moeder aarde zichzelf wel herstelt. Helaas, blijkt de Gaia theorie te kloppen, maar dan in omgekeerde zin: in plaats van dat moeder aarde de klimaatverandering door de mens tegengaat, wordt zij juist door natuurlijke processen versterkt!

Elke week een klimaatramp

Niet in de toekomst, maar nu reeds vindt er elke week een klimaatramp plaats. Dat zijn 52 klimaatrampen per jaar. Niet alle klimaatrampen halen het nieuws, maar de toename en met name de snelheid van de toename, heeft alle wetenschappers verrast.

Tot nu toe was het tegen gaan van klimaatverandering de belangrijkste strategie die de wereld probeerde toe te passen. Ons aanpassen aan klimaatverandering werd bewust genegeerd, omdat men bang was dat als we ons zouden aanpassen aan klimaatverandering, dat we dan minder genegen zouden zijn om klimaatverandering te bestrijden. Want in het begin, zoals nu, kunnen we ons wel aanpassen aan klimaatverandering, maar als we klimaatverandering niet bestrijden, dan wordt de mensheid letterlijk gedecimeerd.

Desalniettemin, is de Verenigde Naties tot de conclusies gekomen dat de hoeveelheid klimaatrampen zo snel toeneemt, dat we niet anders kunnen dan ook maatregelen te nemen waarmee we ons aanpassen aan klimaatverandering. Dat is ook precies het thema van mijn boek “NLP & Klimaatverandering”: je kunt maar beter NLP leren, want de Verenigde Naties hebben het vooral over het aanpassen van infrastructuur, wegen, steden en huizen. Maar het aanpassen van je mind set om zonder problemen om te kunnen gaan met gebeurtenissen die mensen zonder NLP kennis zouden traumatiseren, is net zo belangrijk.

Ook zie je meteen dat het geklaag over de kosten van het bestrijden van klimaatverandering, zo misleidend is. Alles aanpassen aan klimaatverandering kost de komende 20 jaar slechts 3% extra bovenop de normale investeringen. Alleen heb je het dan wel over 2.700.000.000.000 dollar voor de komende 20 jaar. Qua kosten is dat alleen maar het begin. Als we falen om klimaatverandering te stoppen, dan gaan we een veelvoud van dit bedrag moeten betalen. Het bestrijden van klimaatverandering nu, vandaag de dag, is verreweg de goedkoopste optie.

Rapporteur mensenrechten vreest einde mensenrechten

Een van de thema’s in het boek NLP & Klimaatverandering is dat de stroom van vluchtelingen richting het noorden zo groot wordt, dat de kans heel klein is dat de Westerse democratieën dat overleven. Als we nu geen maatregelen tegen klimaatverandering nemen, dan moeten we in de toekomst zeer onmenselijke maatregelen nemen. De meerderheid van de bevolking van Westerse democratieën zal de regering daartoe dwingen.

Volgens een mensenrechter rapporteur van de Verenigde Naties zie je nu al dat de rijken in staat zijn om de klimaatellende te ontvluchten, terwijl de armen de zwaarste klappen krijgen. Hij ziet ook dat op termijn het concept “mensenrechten” niet meer zal worden gebruikt. Zo konden arme mensen bij orkanen in de VS het rampgebied niet verlaten, terwijl grote bedrijven hun vestigingen goed tegen de storm konden beveiligen.

Snelheid waarmee Himalaya gletsjers smelten verdubbeld sinds 2000

Zoals in NLP & Klimaatverandering wordt beschreven, is een van de problemen die gaat opspelen, dat grote gebieden een tekort aan vers water gaan krijgen krijgen. Helaas, is dat zeer waarschijnlijk geworden voor de regio die afhankelijk is van de Himalaya gletsjers. Dat betekent dat de komende eeuw één miljard mensen te weinig water gaan krijgen. Zelfs als we vandaag stoppen met alle broeikasgassen, dan nog zal ongeveer eenderde van de gletsjers verdwijnen. Als we doorgaan zoals we nu doen, zal tweederde verdwijnen.

Ook is zonneklaar geworden dat menselijke activiteit ten grondslag ligt aan deze immense verandering. Want het smelten vindt overal plaats. Over 1500 kilometer gebergte. Als het een lokaal probleem zou zijn, dan zouden er verschillen moeten ontstaan in de smeltpatronen. Maar deze verschillen zijn nergens te bekennen. Dat betekent dat er een globale reden moet zijn en de enige globale reden, is de mens.

Canadese permafrost ontdooit 70 jaar te vroeg

Wetenschappers hadden ingeschat dat in Canada de permafrost in 2090 zou beginnen te smelten. Permafrost is grond die minimaal de afgelopen twee jaar bevroren is geweest. Tot grote ontsteltenis blijkt dat de Canadese permafrost nu al begint te ontdooien. Ook smelt er tweeënhalf keer zoveel als normaal gesproken.

Het smelten van de permafrost is een groot probleem omdat de permafrost CO2 en methaan vasthoudt dat los komt, en dus in de lucht opgenomen wordt. CO2 en methaan zijn broeikasgassen. Door het smelten van de permafrost ontstaat er een negatieve feedback loop: hoe meer de aarde opwarmt, hoe meer CO2 en methaan er uit de permafrost vrijkomt, waardoor de broeikasgassen toenemen, de aarde warmer wordt en er dus weer meer permafrost begint te smelten.

In de voorspellingen in mijn NLP & Klimaatverandering boek ga ik ervan uit dat het veel langer duurt voordat de permafrost begint te smelten. Dus als dat een stuk eerder gaat gebeuren, wordt het worst case scenario uit het boek nog meer prangend. En dus wordt de noodzaak om snel NLP te leren ook groter, want dan kan je emotioneel tenminste tegen de ellende die ons te wachten staat.